Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji potrzeb użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej informacji

Ok, rozumiem

Regulamin:

Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) określa zasady, warunki i czas trwania konkursu "Dzień matki z MrChef.pl"

Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród (odpowiedzialnym również za wysyłkę) jest KKP7 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Wilgowa 6a, 51-418 Wrocław).

Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika poniższego regulaminu.

Uczestnikiem Konkursu może być  każda osoba fizyczna, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która ukończyła 18 lat i spełniła łącznie, przedstawione niżej, warunki konkursowe lub ukończyła 13 lat i posiada zgodę opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie. Uczestnik konkursu musi posiadać konto w serwisie Facebook, które uzupełnione jest prawdziwymi danymi. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin.

Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany, czy wspierany przez właściciela Serwisu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

Konkurs odbywa się na Facebooku, na profilu MrChef - https://www.facebook.com/MrChefpl

Uczestnictwo w konkursie jest darmowe.

Zadanie konkursowe polega na:

opisaniu ulubionej historii z dzieciństwa związanej z potrawą gotowaną przez mamą

lub podaniem przepisu na najlepsze danie przygotowane przez mamę

wybór i podanie nazw 3 dań z menu MrChef, które uczestnik chciałby wybrać jako nagrodę dla mamy; wyboru dań należy dokonać z 8 propozycji dostępnych pod wskazanym linkiem: https://mrchef.pl/menu-tygodniowe/menu-2017-22

Uczestnik Konkursu, zamieszczając przepis, historię lub zdjęcie, oświadcza, iż są one jego autorstwa i zamieszczenie ich na fanpage MrChef nie narusza praw autorskich osób trzecich. udziela Organizatorowi Konkursu licencji do ich wykorzystywania na wszystkich polach eksploatacji z uwzględnieniem praw zależnych.

Zgłoszenia umieszczane są przez uczestników Konkursu w komentarzach na Facebooku pod postem konkursowym. Każdy użytkownik ma prawo do nieograniczonej liczby zgłoszeń.

Nagrodą w konkursie są 3 pakiety MrChef zawierające 3 dania wybrane przez uczestnika (po 2 porcje każde)

Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez szefa kuchni MrChef - Tobiasza Hermana oraz zespół MrChef

Wysyłka nagród w konkursie ma miejsce wyłącznie na terenie Polski

Nie jest możliwym wymiana nagrody w konkursie na ekwiwalent pieniężny.

Jury konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania nagród pocieszenia w przypadku bardzo wysokiego poziomu konkursu.

Konkurs trwa od 24 maja 2017, od godziny 16:00 do 28 maja 2017, do godziny 23:59. Wyniki, tj. 3 nagrodzone odpowiedzi, zostaną opublikowane na profilu MrChef 29 maja o godzinie 18:00.

Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców pod wskazany adres w ciągu 2 tygodni od czasu rozstrzygnięcia konkursu.

Dane osobowe:

Dane osobowe zwycięzcy będą przetwarzane przez Organizatorów wyłącznie w celach realizacji wysyłki nagród do zwycięzców.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ust. 1. Przystępując do konkursu, autor odpowiedzi wyraża zgodę na publikację jego pracy na profilu MrChef na Facebooku.

Dane przekazywane są dobrowolnie.

Wszelkie zmiany w regulaminie muszą być dokonane w formie pisemnej. Regulamin pozostaje do stałego wglądu uczestników u organizatora Konkursu oraz na stronie www.mrchef.pl

powrót